Winganje

Kamenšnica ponovno središče štajerskega winganja. Kar nekaj športnikov na vodi in kot rečeno velika večina wingerjev. Veter JZ in zelo refulast in zagotovo premalo močan.